بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

تو هیچوقت شکست نمیخوری.
یا برنده میشی یا یاد میگیری از یک راه دیگه برنده بشی.
:)

درسته به تخمین رتبه سنجش تقریبا اعتماد دارم اما از دیروز مثل خوره افتاده به جونم نکنه بیشتر شه 

ینی میشه کمتر شه ؟

بهتر میشه ؟

وهی میگم رتبه من از فلانی بهتر میشه ینی؟ ممکنه؟ خب لعنتی بهش فکر نکنننن اصلن کار خوبی نیست !


دیشبم خواب دیدم امتحان شیمی داریم به جا خودکار قاشق دستمه :|| نخند عاقا :|

خدایا خودت بخیر کن -___-


۹۷/۰۴/۰۳
هانا