بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

طرحی از یک زندگی :)


ای دوست من دیوانه ای دور از جهان تو و درعالمی دور وغریبم ولی دیوانگی ام را  پنهان میکنم ..


چون میخواهم ب تنهایی دیوانه باشم..!


..........................................................................................................................


از روزمره زندگی م مینویسم که یادگاری بمونه ..++اگه دنبال میکنم حتما میخونم واسه همین الکی دنبال نمیکنم:)  خوشحال میشم بقیه هم با این هدف دنبال کنن بلاگمو :)