بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

من خود قدرت زندگی خویشتنم..
من آزادم تا خودم باشم
:)
.
.
از من تا حال خوب مسافت زیادی باقیست...


از روزمره زندگی م مینویسم که یادگاری بمونه ..

اینجا یه دفتر خاطراته و صرفا تراوشات ذهنم + متنهایی که دوسشون دارم

نوشتن رو دوس دارم .. +دنیای وب نویسی رو


هر وبلاگی که دنبال کنم میخونم..بنابراین سفارشی دنبال نمیکنم مگر خوشم بیاد جدیدا هم خاموش زیاد دنبال میکنم چون هر وقت خسته شدم بدون عذاب وجدان قطع دنبال میزنم:دی