بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

تو هیچوقت شکست نمیخوری.
یا برنده میشی یا یاد میگیری از یک راه دیگه برنده بشی.
:)

 این ادم خارقالعاده س ...یادم بمونه حتما کتاب هاشو مطالعه کنم :)  (جول استین)

خیلی عالیه صحبتاش

خیلییی انگیزشیه

https://www.instagram.com/p/Bh0V8obgyVt/?tagged=%D9%87%D8%AF%D9%81


https://www.instagram.com/p/BhZoDA9gdW1/?tagged=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1


https://www.instagram.com/p/BgvehWHlvFG/?taken-by=joel_osteen__fanامروز نگرانی هایم را

 رها خواهم کرد 

با سختی هاو ترس هایم روبه رو خواهم شد 

و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شدبریم که شروع کنم ...چرا توقف ...کار من درس خوندنه کار من مطالعه س هدفی هست که باید بهش برسم!

 انتخابو میدم دست خدا ومن فقط میخونم ...من میخوام قهرمان زندگی خودم باشم 


مرسی از همتون :)

موافقین ۸ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۰۳
هانا