بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

تو هیچوقت شکست نمیخوری.
یا برنده میشی یا یاد میگیری از یک راه دیگه برنده بشی.
:)

از رگ گردن نزدیک تر ..

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۷ ب.ظ


من به هر حال "خدا" را دارم .


...تمام!

۹۷/۰۳/۲۸
هانا