بلندی های بادگیر

طرحی از یک زندگی :)

طرحی از یک زندگی :)

بلندی های بادگیر

من خود قدرت زندگی خویشتنم..
من آزادم تا خودم باشم
:)
.
.
از من تا حال خوب مسافت زیادی باقیست...

از رگ گردن نزدیک تر ..

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۷ ب.ظ


من به هر حال "خدا" را دارم .


...تمام!

۹۷/۰۳/۲۸
هانا